CONCVRSO
DE CVLTVRA CLÁSICA
ODISEA 2022

GALICIA



O prazo de inscrición finalizou

O concurso comenza o 31 de enero de 2022

A páxina para concursar é a seguinte: http://www.odiseaconcurso.org/ga