Organitzat per les seccions de València-Castelló i Alacant de la SEEC en col·laboració amb Prósopon-Sagunt i l´associació Ludere et discere
CONCVRS
DE CVLTVRA CLÀSSICA
ODISSEA 2021

COMUNITAT VALENCIANASOLUCIONS A PREGUNTES ANTERIORS

Clau preguntaPreguntaResposta correcta
Pregunta 1.1Va nàixer després d'una cesària que el seu cirurgià coix va realitzar amb bon cap.ATENEA // MINERVA // ATENA
Pregunta 1.2Procura de caure-li bé, perquè, encara que és un déu sanador, també envia plagues i mata de sobte.APOLO // APOL·LO // APOL•LO // APOL.LO
Pregunta 1.3En llatí: personatge híbrid tan manyós en l’art de la medicina que va impartir el seu magisteri al mismíssim fill d’Apol·lo.CHIRON // CHIRO
Pregunta 2.1Nom que rebien els metges itinerants a GrèciaPERIODEUTAS // PERIODEUTA // PERIODEUTES
Pregunta 2.2En llatí: si estaves a l’exèrcit romà anaves a aquest hospital. UALETUDINARIUM // VALETUDINARIUM
Pregunta 2.3Un pal de fusta, una estella o una ploma, d’aquests materials estava fet l'instrument que feien servir els romans per a protegir la seua salut dental. Digues-me el seu nom en llatí. DENTISCALPIUM
Pregunta 3.1Després de ser humiliat i fins i tot multat, fou cridat de nou per a contenir els estralls de la segona onada de l’epidèmia de pesta que assolava la seua ciutat, però es va contagiar i va morir als pocs mesos.PERICLES // PÈRICLES
Pregunta 3.2Crotoniata pels serveis del qual pugnaren vàries ciutats i que fou metge contra la seua voluntat a la cort del Gran Rei fins que va aconseguir enganyar aquest i escapar a la seua pàtria. DEMOCEDES // DEMÓCEDES // DEMÒCEDES
Pregunta 3.3Practicà la medicina a Roma com a cirurgià militar en la segona meitat del s. I, però fou sobretot un recopilador de material mèdic, com ara plantes, minerales i substàncies d’origen animal. DIOSCÓRIDES // DIOSCÒRIDES
4.1: Pista 1 de Superpregunta Per a aquest autor no hi havia molta diferència entre un metge i un sepulturer.MARCIAL
4.2: Pista 2 de Superpregunta ncara que és conegut com a lloc relacionat amb la medicina, Homer esmenta les seues vinyes.EPIDAURO // EPIDAURE
4.3: Pista 3 de Superpregunta Segons una obra tràgica, troba els esquinçalls plens de pus d’un arquer ferit.NEOPTÓLEMO // NEOPTÒLEM
4.4: Pista 4 de Superpregunta Famosa malaltia que patiren diferents poetes com Lucreci, Catul o Ovidi.AMOR
4.5: Pista 5 de Superpregunta Va causar una tràgica pesta que només el seu exili va poder solucionar.EDIPO // ÈDIP
4.6: Pista 6 de Superpregunta Diu Plini que aquest autor atorga a una valuosa resina propietats contra la bogeria.CALÍSTRATO // CALISTRATO // CAL·LÍSTRAT // CAL.LÍSTRAT // CAL•LÍSTRAT
4.7: Pista 7 de Superpregunta Segons Plini, amb aquest gènere de plantes es fa un col·liri utilitzat per a diferents malalties oftàlmiques. En llatí.HIERACIUM // HYSSOPUS
4.8: Pista 8 de Superpregunta Cèlebre cirurgià d’esmolat nom, que va curar molts guerrers i fou ell mateix ferit. Ens ho conta un famós poeta en la seua obra. MACAÓN // MACÀON
4.9: Pista 9 de Superpregunta Una mascareta no t’haguera protegit de la pandèmia que origina aquesta obra, perquè la va causar una divina venjança.ILÍADA // ILIADA
4.10: SuperpreguntaTítol d’una famosa comèdia romana en què un metge, superbi i ignorant, intenta esbrinar la causa d’una locura fingida. Contesta en llatí, nominatiu plural.MENAECHMI
5.1: Pista 1 de Superpregunta En llatí: Fou rebutjat degut a la seua pestilent ferida, encara que finalment va poder participar en la gran guerra, en què va matar amb les seues fletxes l’amant de la més bella entre les belles.PHILOCTETES // PHILOCTETA
5.2: Pista 2 de Superpregunta Escriptor i metge que relacionava l’estat d’ànim amb l’estabilització dels líquids interns del cos humà.HIPÓCRATES // HIPÒCRATES
5.3: Pista 3 de Superpregunta Famós metge d’un emperador que millorà un antídot contra els enverinaments.ANDRÓMACO // ANDRÒMAC
5.4: Pista 4 de Superpregunta L’herbolari que, a l’antiga Grècia, tallava arrels per a elaborar medicaments.RIZÓTOMOS // RIZÓTOMO // RIZOTOMO // RIZOTOMISTA // RIZÒTOM
5.5: Pista 5 de Superpregunta Teofrast conta que aquesta planta, que en una ocasió va salvar un heroi, era medicina contra la bruixeria.MOLY // MOLU // MOLI
5.6: Pista 6 de Superpregunta Plini ens conta que aquest metge fou anomenat el "torturador" degut a la seua afició a tallar en secARCAGATO // ARCÁGATO // ARCÀGAT
5.7: Pista 7 de Superpregunta Ciutat famosa pel seu temple consagrat a la medicina i per ser un dels principals bressols d’aquesta professió.COS
5.8: Pista 8 de Superpregunta Les Erínies van fer embogir aquest parricida.ORESTES
5.9: Pista 9 de Superpregunta En aquesta comèdia es descriu amb detall el procés de sanació que se segueix al temple d’Asclepi.PLUTO // PLUTOS // PLUTUS
5.10: Pista 10 de Superpregunta Aquest autor hispà atribueix la pesta antonina a una causa religiosa, provocada per un emperador.OROSIO // OROSI
5.11: Pista 11 de Superpregunta Aquesta malaltia mental, en què el pacient es comporta com un animal, té el mateix nom que la transformació que va patir un rei mític com a càstig per realitzar sacrificis humansLICANTROPÍA // LICANTROPIA
5.12: Pista 12 de Superpregunta Conjur màgic curatiu, que ha sobreviscut fins els nostres dies, present en un llibre de receptes del segle III d.C. ABRACADABRA
5.13: SuperpreguntaSi a Grècia el metge no et curava, sempre podies acudir a aquest especialista. En llatí.PHARMACOPOLA
6.1: Pista 1 de Superpregunta Aquesta intoxicació pren el nom d'un déu agricultor i d'estranys gustos gastronòmics.SATURNISMO // SATURNISME
6.2: Pista 2 de Superpregunta Un famós historiador ens conta la història d'aquest guerrer, que va haver de retirar-se de la batalla per una infecció ocular i va ser titllat de covard en tornar a la seua ciutat, encara que va poder redimir-se després.ARISTODEMO // ARISTÓDEMO // ARISTODEM
6.3: Pista 3 de Superpregunta Aquesta divinitat t’acompanyava en la recuperació de la malaltia.TELESFORO // TELÉSFORO // TELESFOR // TELÈSFOR
6.4: Pista 4 de Superpregunta En llatí: El de Mende era usat com a medicament per a problemes en els renyonsVINUM // UINUM // VINVM
6.5: Pista 5 de Superpregunta Metge eclèctic que va comparar anatòmicament l'home amb el mico, i va contribuir a la valoració del pols.RUFO // RUFUS
6.6: Pista 6 de Superpregunta Obra còmica en la qual apareixen els metges “tècnics” com a sofistes i pedants.NUBES // NÚVOLS
6.7: Pista 7 de Superpregunta Aquest gran esportista lloat per Plató seguia rigorosament, com a atleta primer i com a entrenador després, un mètode que combinava la dieta frugal amb l'abstinència dels plaers d'Afrodita.ICO // ICOS
6.8: Pista 8 de Superpregunta En llatí: No era fàcil trobar-ne una si es buscava que reunira totes les condicions que apuntava Sorà.NUTRIX // NVTRIX // NUTRICULA // NVTRICVLA
6.9: Pista 9 de Superpregunta Aquest metge va practicar un mètode curatiu que, sense dubte, recolzarien els cellerers.ASCLEPÍADES // ASCLEPIADES
6.10: SuperpreguntaEn llatí: Aquesta lusitana ajudava les dones de la seua ciutat a parir.SATURNINA // SATVRNINA


Quan s'admeten diverses solucions per a una pregunta, les distintes solucions possibles apareixen separades per ' // '