Organitzat per les seccions de València-Castelló i Alacant de la SEEC en col·laboració amb Prósopon-Sagunt i l´associació Ludere et discere
CONCVRS
DE CVLTVRA CLÀSSICA
ODISSEA 2021

COMUNITAT VALENCIANASOLUCIONS A PREGUNTES ANTERIORS

Clau preguntaPreguntaResposta correcta
Pregunta 1.1Va nàixer després d'una cesària que el seu cirurgià coix va realitzar amb bon cap.ATENEA // MINERVA // ATENA
Pregunta 1.2Procura de caure-li bé, perquè, encara que és un déu sanador, també envia plagues i mata de sobte.APOLO // APOL·LO // APOL•LO // APOL.LO
Pregunta 1.3En llatí: personatge híbrid tan manyós en l’art de la medicina que va impartir el seu magisteri al mismíssim fill d’Apol·lo.CHIRON // CHIRO
Pregunta 2.1Nom que rebien els metges itinerants a GrèciaPERIODEUTAS // PERIODEUTA // PERIODEUTES
Pregunta 2.2En llatí: si estaves a l’exèrcit romà anaves a aquest hospital. UALETUDINARIUM // VALETUDINARIUM
Pregunta 2.3Un pal de fusta, una estella o una ploma, d’aquests materials estava fet l'instrument que feien servir els romans per a protegir la seua salut dental. Digues-me el seu nom en llatí. DENTISCALPIUM
Pregunta 3.1Després de ser humiliat i fins i tot multat, fou cridat de nou per a contenir els estralls de la segona onada de l’epidèmia de pesta que assolava la seua ciutat, però es va contagiar i va morir als pocs mesos.PERICLES // PÈRICLES
Pregunta 3.2Crotoniata pels serveis del qual pugnaren vàries ciutats i que fou metge contra la seua voluntat a la cort del Gran Rei fins que va aconseguir enganyar aquest i escapar a la seua pàtria. DEMOCEDES // DEMÓCEDES // DEMÒCEDES
Pregunta 3.3Practicà la medicina a Roma com a cirurgià militar en la segona meitat del s. I, però fou sobretot un recopilador de material mèdic, com ara plantes, minerales i substàncies d’origen animal. DIOSCÓRIDES // DIOSCÒRIDES
4.1: Pista 1 de Superpregunta Per a aquest autor no hi havia molta diferència entre un metge i un sepulturer.MARCIAL
4.2: Pista 2 de Superpregunta ncara que és conegut com a lloc relacionat amb la medicina, Homer esmenta les seues vinyes.EPIDAURO // EPIDAURE
4.3: Pista 3 de Superpregunta Segons una obra tràgica, troba els esquinçalls plens de pus d’un arquer ferit.NEOPTÓLEMO // NEOPTÒLEM
4.4: Pista 4 de Superpregunta Famosa malaltia que patiren diferents poetes com Lucreci, Catul o Ovidi.AMOR
4.5: Pista 5 de Superpregunta Va causar una tràgica pesta que només el seu exili va poder solucionar.EDIPO // ÈDIP
4.6: Pista 6 de Superpregunta Diu Plini que aquest autor atorga a una valuosa resina propietats contra la bogeria.CALÍSTRATO // CALISTRATO // CAL·LÍSTRAT // CAL.LÍSTRAT // CAL•LÍSTRAT
4.7: Pista 7 de Superpregunta Segons Plini, amb aquest gènere de plantes es fa un col·liri utilitzat per a diferents malalties oftàlmiques. En llatí.HIERACIUM // HYSSOPUS
4.8: Pista 8 de Superpregunta Cèlebre cirurgià d’esmolat nom, que va curar molts guerrers i fou ell mateix ferit. Ens ho conta un famós poeta en la seua obra. MACAÓN // MACÀON
4.9: Pista 9 de Superpregunta Una mascareta no t’haguera protegit de la pandèmia que origina aquesta obra, perquè la va causar una divina venjança.ILÍADA // ILIADA
4.10: SuperpreguntaTítol d’una famosa comèdia romana en què un metge, superbi i ignorant, intenta esbrinar la causa d’una locura fingida. Contesta en llatí, nominatiu plural.MENAECHMI


Quan s'admeten diverses solucions per a una pregunta, les distintes solucions possibles apareixen separades per ' // '